Kotel KP PYRO

 

Ocelový teplovodní kotel pro pyrolytické spalování suchého dřeva.
Kotle jsou konstruovány pro spalování dřevěných polen do maximální vlhkosti 20%, dále dřevěných štěpů a dřevěných briket v kombinaci s kusovým dřevem. Pyrolytické spalování zaručuje ekonomický a ekologický provoz, při kterém vzniká minimum popela. Ocelové kotle KP PYRO se vyrábí ve výkonové řadě od 18 do 38 kW.
Kotle KP PYRO se skládají z kotlového tělesa ze silnostěnného ocelového plechu, keramické trysky, spalovací komory, sběrače spalin s odtahovým ventilátorem a ovládacího panelu.
Součástí každého kotle KP PYRO je chladící smyčka (zařízení proti přetopení) zajišťující bezpečný odvod přebytečného tepla z kotle. Díky ní nebude nikdy překročena teplota vody v kotli 110 °C. Smyčka je součástí kotle a je zabudována v zadní části kotle.
Přednosti
Moderní design.
Vysoká účinnost, až 85%.
Umístění ventilátoru na výstupu spalin a předehřev vzduchu pro spalování.
Dřevoplyn vznikající suchou destilací (pyrolýza) se spaluje na speciální keramické trysce způsobem zaručujícím ekonomický a ekologický automatický provoz.
Provoz kotle lze řídit termostatem nebo programátorem v rozsahu 30 až 100% jmenovitého výkonu.