Kotel DAKON DOR F (novinka)

 

Nová atraktivní a moderní verze nejprodávanějšího kotle 
na hnědé uhlí přináší vyšší uživatelský komfort a bezpečnost. 
Široká, jemně výkonově odstupňovaná řada 
umožní zvolit kotel přesně podle tepelných ztrát vytápěného 
objektu. Vyrábíme kotle ve výkonech 13,5 kW, 16, 
20, 24, 27 a 32 kW. Kotel již dnes splňuje přísnější limity 
emisní třídy 3 (dle EN 303-5) na obsah škodlivin ve spalinách. 
Kromě hnědého uhlí lze spalovat i dřevo, hnědouhelné 
brikety, lisovaná paliva, černé uhlí či koks. Další 
výhodou kotle je zachování původních připojovacích rozměrů 
pro snadnou výměnu při náhradě původního kotle 
DOR. Kotel je dodáván včetně příruby, která umožňuje 
napojení do stávajícího systému bez dalších úprav. 
Přednosti
nejvyšší emisní třída 3
univerzální ocelový kotel na různé typy paliv
chladicí smyčka (ochrana proti přetopení
kotle) zdarma
větší násypná šachta, rozšiřuje se směrem
k ohništi
automatická regulace výkonu přímočinným regulátorem tahu
shodné připojovací rozměry s původními
kotli DOR