Čištění pozemků pod vedení VVN a VN

Čištění pozemků pod vedení VVN a VN

Čištění pozemků pod VVN a VN zahrnuje:

- ořezání stromoví a keřů do rozměrů, které uvádí normy (více u ČEZ)

- následný úklid větví (drcení, štěpkování, spálení)

- posekání trávy (+úklid trávy)

Aktuální ceny na telefonu 607 700 455